• Fotografie
  • Concept

The Restorers

  • Fotografie
  • Concept

Vaak wordt tijdens een restauratieklus de gehele ontwikkeling van het gebouw in beeld gebracht. Tijdens de restauratie van het stadhuis in Bolsward heb ik portretfoto’s gemaakt van de restaurateurs van Friso Bouwgroep.

De keuze om de restaurateurs in beeld te brengen en niet het proces was bewust, omdat zij dagelijks hard werken om waardevolle objecten en kunstwerken te restaureren en zo bijdragen aan het behoud van ons culturele erfgoed.

Door deze mensen te fotograferen en hun verhalen te vertellen, gaf ik ze een gezicht en een stem. Ik liet zien wie ze zijn en wat ze doen, en droeg zo bij aan het bewustzijn van de waarde van restauratiewerk. Het was een eerbetoon aan deze ambachtslieden en een uitnodiging om hun werk te waarderen. De foto’s zijn tentoongesteld in Museum de Tiid.